Friends • Patronage • ANBIPatronage

Mike Fentross’ La Sfera Armoniosa is an ensemble that performs both intimate concerts and chamber music in a larger form. As an orchestra, La Sfera Armoniosa performs in concert halls and theatres. We do this in the Netherlands and abroad.

Both the ensemble and the orchestra need your financial support, on one hand for the realisation of La Sfera Armoniosa’s special projects and on the other hand for the development and promotion of our musical activities abroad so we be able to reach an broad and diverse audience.

Patronage currently represents around 20% of the income of our foundation and enables us to finance important artistic projects, such as the Dutch Masters album & concert series and Claudio Monteverdi’s Mariavespers.

In order to actually develop, realise and continue these projects, we need your support. By making a donation now, you will be fully involved in our activities and benefit from a tax reduction and numerous advantages that we would like you to discover.

Would you like information about patronage and the benefits that for example donating to an ANBI like the La Sfera Armoniosa Foundation can offer you? Contact us at office@lasfera-armoniosa.com. We will be more than happy to answer your questions or make an appointment to discuss how you would like to support La Sfera Armoniosa.


ANBI

De stichting La Sfera Armoniosa is een culturele ANBI ofwel een algemeen nut beogende instelling die actief is op cultureel gebied. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

Het mecenaat vertegenwoordigt momenteel ongeveer 20% van de inkomsten van onze stichting en stelt ons in staat belangrijke artistieke projecten te financieren, zoals de album- en concertreeks Hollandse Meesters en de Mariavespers van Claudio Monteverdi.

Om deze projecten daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen, realiseren en voortzetten hebben wij uw steun nodig. Door nu een gift te doen, bent u volledig betrokken bij onze activiteiten en profiteert u van een belastingverlaging en tal van voordelen die wij u graag laten ontdekken.

U kunt een schenking doen op NL89 INGB 0002404212 ten name van Stichting La Sfera Armoniosa.

Wilt u meer informatie over mecenaat dan kunt u contact opnemen met ons via office@lasfera-armoniosa.com. Wij beantwoorden graag uw vragen of maken een afspraak om te bespreken hoe u La Sfera Armoniosa wilt steunen.

Gegevens over de Stichting La Sfera Armoniosa vindt u op de pagina’s Stichtingsbestuur, Beleidsplan en Jaarrekeningen.